“Dreamcatcher” Intrinsiek begeleidingstraject

Traject voor mensen die ergens in hun leven gestrand zijn en het niet helder krijgen hoe nu verder te gaan.
Nare gebeurtenissen, tegenslag, trauma’s, lichamelijke aandoeningen, overlijden van dierbare(n), ontslag en meer zullen in eerste
instantie veel stress veroorzaken. Wanneer de draad hierna niet opgepakt kan worden om wat voor reden dan ook, dan zal de spirit eruit gaan.
Machteloosheid en gelatenheid zorgen ervoor dat berust wordt in de situatie. Je wilt verder maar je weet niet hoe!

Duur

Het traject duurt 4 maanden en is verdeelt in 8 individuele sessies en 8 groepssessies.
1 x per week wordt er een individuele- of groepssessie gevolgd.

Intake
Wanneer je na het intakegesprek besluit om verder te gaan, starten we eerst met 8 individuele sessies.

De individuele sessies duren ca. 1 á 1,5 uur.
Tijdens deze sessies bespreken we de belemmeringen waar je tegenaan loopt in het dagelijkse leven en word je o.a. voorbereid op de gesprekken in de groepstraining. Onbespreekbare belemmeringen worden zoveel mogelijk bespreekbaar gemaakt.

De groepssessies duren ca. 2,5 á 3 uur.
Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s besproken waar in het dagelijkse leven tegenaan gelopen wordt.
Hoofdvragen hierin zijn ‘Hoe kleurt dit mijn leven?’, ‘Welke invloed heeft dit op mijn (sociale en maatschappelijke) ontwikkeling?’ en ‘Hoe belemmert mij dit naar een baan?’
Iedereen krijgt de mogelijkheid om ervaringen, vragen en twijfels met betrekking tot het gekozen thema te delen.
Opdat iedere deelnemer actief moet kunnen participeren in de gesprekken, wordt met minimaal 6 en maximaal 11 deelnemers gewerkt.
Indien meer personen wensen te participeren dan het maximum aantal toelaat, dan wordt er een parallelsessie georganiseerd.
Op deze manier kan aan ieders wensen en behoeften tegemoet gekomen worden.

Kosten deelname p.p.

€ 985,00 ex btw 8 individuele- en 8 groepssessies (bij minimaal 6 deelnemers)

Het traject start bij genoeg deelname. Mocht het minimum aantal deelnemers niet gehaald worden dan wordt een nieuwe datum gepland.