Centrum Stralend Hart is een centrum van samenwerkingsverbanden, waar een brede begeleiding wordt geboden op het gebied van sociaal maatschappelijk werk, re- integratie, budgetbeheer en – coaching. Tevens biedt het centrum energetische en intuïtieve begeleiding bij innerlijke processen, persoonlijke bewustwording en begeleiding bij levensvragen. Daarnaast organiseert het centrum workshops, voorlichtings bijeenkomsten en lezingen over actuele onderwerpen.

Yolande Mes

Yolande Mes

Mijn naam is Yolande Mes. Ik ben getrouwd met Rob Mes en moeder van drie kinderen. Ik ben ondernemer in hart en nieren.  Werken met mensen is mijn passie. Ik zet graag mensen in beweging en help ze te ontdekken waar ze staan in hun proces.